کارنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مهر

کارنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مهر

سنا : صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه همگام با نوسانات حاکم بر بازار سهام، نخستین ماه پاییز را با افت و خیزهای پیاپی پشت سر گذاشتند اما در مقایسه با شاخص کل بورس عملکرد بهتری داشتند و مدیریت حرفه‌ای را…