تاثیر مثبت بورس کالا بر سهام شرکت های سیمانی

برخی از مسؤولان مخالف عرضه سیمان در بورس کالا هستند، درحالی که تنها مشکل فعلی صنعت سیمان کشور قطعی برق است و نمی توان هیچ مشکل دیگری را به این بازار نسبت داد. حامد اصل روستا، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری…