با اجرای دستورالعمل سرمایه‌گذاری برخط فراهم شد: توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم؛ از سیگنال تا اسنپ

سه اَپلیکیشن «سیگنال»، «اسنپ» و « آپ»، می‌توانند دسترسی متقاضیان و سرمایه‌گذارانِ صندوق‌های بورسی را به راحتی در کل کشور پوشش دهند. مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه…