تضاد منافع

شرکت سبد گردان هامرز بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین با رعایت اخلاق حرفه‌ای، در صورت بروز هر گونه تضاد منافع با مشتریان، اولویت خود را منافع مشتری قرار داده است. علاوه بر این مکانیزم‌های ذیل به منظور کنترل هر گونه تضاد منافع احتمالی در شرکت به مرحله اجرا درآمده است:

  • گزارش دهی منظم به سازمان بورس و اوراق بهادار و شفاف سازی وضعیت معاملات

  • نظارت مستمر امین و گزارش‌دهی به ایشان

  • حسابرسی شرکت توسط موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • تدوین و پیاده‌سازی دستورالعمل محرمانگی و نگهداشت اطلاعات مشتریان